Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na polskim rynku geodezyjnym. Świadczymy usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dużych przedsiębiorstw i instytucji. Wachlarz oferowanych przez nas prac jest bardzo bogaty i różnorodny.

Dobrze wiemy, że podstawą sprawnie prosperującej firmy geodezyjnej jest wykwalifikowana, kompetentna i doświadczona kadra. Nasi specjaliści do dyspozycji mają profesjonalny sprzęt, który pozwala na realizacje zamówień w dokładny i szybki sposób. Co więcej wiedzą, że każdy klient oraz jego potrzeby są indywidualne. Nasi profesjonaliści zdają sobie sprawę, że każdy podział czy rozgraniczenie wymagają specyficznego podejścia, głównie z uwagi na sytuację formalno-prawną danej nieruchomości.
Wśród proponowanych przez naszą firmę usług są:

 • Mapy do celów projektowych – wymagane na etapie budowy zarówno małego domu, dużej hali, jak i infrastruktury. Oferujemy wykonanie mapy w systemie analogowym i/lub cyfrowym. Mapa cyfrowa ułatwia sam proces projektowania i wymaga wykorzystania bardziej zaawansowanych narzędzi, przez co jej cena może być wyższa niż zaktualizowanej kopii mapy wykonanej na papierze.
 • Mapy inwentaryzacyjne budynków i budowli niezbędne przy dokonaniu odbiory po zakończonej inwestycji. Zawierają one wszystkie elementy budynku z naniesionymi rzędnymi.
 • Mapy w formie klasycznej, mapy numeryczne oraz mapy tematyczne.
 • Podziały nieruchomości (działek) w oparciu m.in. o ustawę o gospodarce nieruchomościami.
 • Wznowienia punktów granicznych, które wykonuje się celem odnalezienia przebiegu granicy działki, w sytuacji kiedy dotychczasowe znaki są niewidoczne lub uległy zniszczeniu.
 • Pomiary geodezyjno-realizacyjne, tj. tyczenie budynków, budowli itp.
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu 2D oraz 3D.
 • Odbiory geodezyjne obiektów i budynków.

Wśród usług przeznaczonych dla firm i instytucji można przede wszystkim wymienić geodezyjną obsługę inwestycji w postaci np.:

 • wytyczenia różnego rodzaju budowli i sieci uzbrojenia terenu,
 • inwentaryzacji powykonawczej,
 • badania przemieszczeń i odkształceń,
 • badań kontrolnych podczas trwania budowy oraz po jej zakończeniu,
 • pomiarów objętości mas ziemnych.

Warto nadmienić, że na życzenie klienta świadczymy również usługi związane z fotogrametrią i teledetekcją. Istnieje możliwość przygotowania na indywidualną potrzebę klienta np. ortofotomapy wykonywanej ze zdjęć bezzałogowego samolotu. W ramach naszych usług geodezyjnych dostępne są również najnowsze technologie pomiarów np. skaning laserowy 3D. Oprócz tego, że mapy 3D są zgodne z instrukcjami technicznymi, to pozwalają również na zaprezentowanie przestrzeni w trzech wymiarach. Metoda ta pozwala na gromadzenie bardzo dużej ilości danych przestrzennych. Dzięki czemu można poznać np. rodzaj nawierzchni, szerokość krawężników, czy też gatunki drzew.