Operat geodezyjny

Operat geodezyjny

Operat geodezyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku, to dokument wchodzący w skład dokumentacji budowy, który jest niezbędny przy prowadzeniu obsługi budowy od strony geodezyjnej oraz montażu obiektu budowlanego. Ponadto operat poświadcza