Długi czas organizacje zrzeszające geodetów i kartografów walczą o to, aby geodezja i kartografia stała się samodzielną dyscypliną naukową. Rok 2022 był więc dla nich przełomowy w pewnym sensie, bo 11 listopada 2022 roku dyscyplina naukowa pn. „inżynieria lądowa i transport” zmieniła swą nazwę na „inżynieria lądowa, geodezja i transport”. Zmiana ta nastąpiła na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 11 października w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dn. 27 października 2022 (poz. 2202) i zaczęło formalnie obowiązywać właśnie 11 listopada.

Zmiany to odpowiedź na postulaty branży geodezyjnej

Organizacje zrzeszające geodetów i kartografów wielokrotnie wyrażały niezadowolenie z wprowadzonych w 2018 roku zmian klasyfikacji dyscyplin naukowych. Wtedy bowiem geodezja i kartografia została włączona do dyscypliny „inżynieria lądowa i transport”. Branża geodezyjna ruch ten uważała za krok w stronę marginalizacji tej nauki, za ograniczenie możliwości realizacji  badań i projektów oraz za utrudnienie rozwoju tej dyscypliny. W uzasadnieniu napisano krótko, że zmiany z roku 2022 pozwoliły jednoznacznie usytuować geodezję w ramach klasyfikacji, zgodnie z zgłaszanymi przez geodetów postulatami. Prawda jest jednak taka, że oczekiwania geodetów i kartografów były większe, ponieważ proponowano nawet, aby np. geodezję i kartografię rozdzielić między dwie dziedziny: inżynierię lądową oraz nauki o Ziemi. Finalnie jednak wśród wyodrębnionych 8 dyscyplin w rozporządzeniu nie wyodrębniono geodezji i kartografii. Nauka ta pozostała więc częścią dotychczasowej dyscypliny, lecz doczekała się ujęcia w nazwie, co niewątpliwie stanowi krok w dobrą stronę dla branży geodezyjnej.

„Inżynieria lądowa, geodezja i transport” formalnie w klasyfikacji dyscyplin naukowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *