Pojęcie osnowy geodezyjnej jest jednym z podstawowych terminów w słowniku geodety. Co oznacza? Czemu służy? Jakie są jej kryteria podziału? O tym poniżej.

Co to jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna to nic innego jak usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, czyli znaków, które są w sposób trwały umieszczone na powierzchni ziemi, np. w gruncie lub na budowli. Punkty te są opatrzone permanentnym znakiem, oznaczającym ich wzajemne, określone matematycznie, położenie. Wyznacza się je poprzez podanie geodezyjnych współrzędnych geograficznych i wysokości. Kolejność jest jednak taka, że najpierw zakłada się osnowę geodezyjną, czyli umieszcza znaki geodezyjne i wykonuje pomiar. Na tej podstawie są wyznaczane współrzędne i wysokości, czego końcowym efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów na nim położonych. Każdy punkt osnowy geodezyjnej posiada unikalny numer i opis topograficzny. Jest też oznaczony specjalnym znakiem geodezyjnym, a jego dane znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Osnowy geodezyjne stanowią podstawę prac geodezyjnych i kartograficznych.

Przykładowy opis punktu geodezyjnego III klasy, autor: Ented, Wikimedia Commons
Przykładowy opis punktu osnowy geodezyjnej III klasy, autor: Ented, Wikimedia Commons
Podział osnowy geodezyjnej

Ze względu na sposób prezentacji wzajemnego położenia punktów, osnowę geodezyjną można podzielić na:

 • osnowę poziomą, która precyzuje wzajemne położenie punktów na powierzchni,
 • osnowę wysokościową określającą wysokość punktów względem punktu odniesienia,
 • osnowę dwufunkcyjną, spełniające jednocześnie funkcje osnowy poziomej i wysokościowej.

Osnowę geodezyjną można również podzielić ze względu na dokładność oraz sposób jej zakładania. Tu wyróżnić można:

 • osnowę podstawową (1 klasy), obejmującą punkty wyznaczone w sieciach o najwyższym poziomie dokładności, które przenoszą na obszar danego terenu geodezyjny układ odniesienia i układ wysokości,
 • osnowę podstawową bazową (2 klasy), obejmującą rozmieszczone równomiernie punkty, które realizują przyjęte układy odniesienia,
 • osnowę szczegółową (3 klasy), obejmującą punkty, które są rozwinięciem podstawowej osnowy, a ich liczba jest uzależniona od poziomu zurbanizowania terenu.
Osnowa geodezyjna

Komentarze 3 thoughts on “Osnowa geodezyjna

 • 9 września 2019 z 15:44
  Permalink

  Witam osnowa geodezyjna została zniszczona przez pracowników których wynajeła gmina przy wykopaniu rowu melioracyjnego czy można go odtworzyć w danym punkcie pozdrawiam

  Powtórz
 • 23 listopada 2019 z 22:10
  Permalink

  Oczywiście, że można – tak samo jak został założony. Znaki geodezyjne są pod ochroną. To Gmina powinna na swój koszt wznowić zniszczone znaki (zapłacić za geodetę)

  Powtórz
 • 16 maja 2020 z 09:40
  Permalink

  Teoria teorią a praktyka praktyką

  Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *