Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki, której kupnej jesteśmy zainteresowani,  a nie mamy danych właściciela? Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych uzyskanie takich informacji jest trudne, jednak istnieje kilka sprawdzonych sposobów , by ustalić właściciela.

Geoportal 

Jeśli znamy położenie działki, możemy  określić jej adres administracyjny, korzystając np. z serwisu GEOPORTAL.Na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ należy wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się działka. Pojawi się mapa z numerami ewidencyjnymi działek. Znając dokładne położenie wybranej działki, możemy sprawdzić jej numer.

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej działce pojawi się okno m.in. z adresem administracyjnym działki (TERYT) i jej powierzchnią.

ginasanders/bigstockphot.com

Wypis z ewidencji gruntów

Znając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć dane właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. Obejmuje ona szczegółowe informacje o m.in. położeniu, przeznaczeniu i powierzchni gruntu budynków i lokali oraz o właścicielach nieruchomości.

Z PEG można uzyskać wypis z rejestru gruntów, zawierający dane osobowe właściciela nieruchomości. Jednak wnioskując o wypis należy się liczyć się z tym, że dokument nie będzie zawierał danych właściciela.

Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów z nazwiskiem właściciela, trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do uzyskania wypisu z danymi właściciela.

Jednak przy odrobinie szczęścia, stosownej opłacie i wykazaniu swojego interesu prawnego, takie dane zostaną udostępnione, ponieważ to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych” i to on decyduje o ujawnieniu danych właściciela nieruchomości.

Odpis z księgi wieczystej

Kolejnym sposobem jest możliwość skorzystania z informacji Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym i uzyskania odpisu księgi wieczystej (w którym widnieje nazwisko właściciela).

Aby pozyskać numer księgi wieczystej wybranej działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć wniosek i w uzasadnieniu podać interes prawny. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez Sąd otrzymamy numer księgi wieczystej wskazanej nieruchomości. Mając numer księgi wieczystej, możemy przejrzeć tę księgę na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/.

W Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych wprowadzamy numer księgi wieczystej i uzyskujemy dostęp do aktualnej treści KW. Nazwisko właściciela znajduje się w dziale drugim księgi, w rubryce „Własność”.

 

Jak ustalić właściciela działki?

Komentarz do “Jak ustalić właściciela działki?

  • 21 sierpnia 2019 z 18:05
    Permalink

    Szanowni Państwo!Mam problem z uzyskaniem danych działki należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.Czy to jest legalne że urzad miejski kłamie że chcę wybudować zjazd przez prywatna działke,a ja nie moge udowodnić że to jest droga.?

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *