W Warszawie odbył się Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), w którym uczestniczyło około 1000 osób z blisko 90 krajów świata. To prestiżowe wydarzenie organizowane jest co cztery lata i po raz pierwszy zorganizowane zostało w Polsce. Hasło przewodnie tegorocznego Kongresu brzmiało „Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia”.

Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów rozpoczął się 11 września i trwał do 15 września. Obowiązki gospodarza 27 edycji wydarzenia pełniło Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które jest organizacją pozarządową i podobnie jak FIG reprezentuje specjalistów z zakresu geodezji, katastru, szacowania nieruchomości i inżynierii geoprzestrzennej.

Udział w Kongresie FIG daje możliwość wymiany doświadczeń, spotkania z przedstawicielami branży, zaprezentowania swoich dokonań oraz oferty. Oprócz sesji plenarnych i prezentacji, uczestnicy wydarzenia mieli możliwość odwiedzenia stoisk, na których prezentowany był sprzęt, oprogramowanie i najnowsze rozwiązania technologiczne. Wśród wystawców znalazły się wiodące firmy z Polski, takie jak WPG, OPEGIEKA oraz SkySnap. Podczas całego Kongresu odbyło się łącznie 66 wystąpień reprezentantów Polski, w tym cztery podczas sesji plenarnych. Najważniejsze poruszane w nich zagadnienia dotyczyły edukacji geodezyjnej, tematyki inteligentnych miast i wsi, analizy przestrzennej, geodezji górniczej, wykorzystania dronów i skanowania laserowego. Nie zabrakło także tematów związanych z pandemią COVID-19 i jej wpływem na branżę, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska, a dokładnie z wykorzystaniem rozwiązań teledetekcyjnych w walce z zalewającym nas plastikiem.

Merytoryczne obrady Kongresu FIG rozpoczęły się od dwóch polskich wystąpień w sesji plenarnej. Podczas pierwszej z nich dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej w GUGiK – Ewa Surma, mówiła o tym, jak Urząd funkcjonował w trakcie pandemii COVID-19, organizując m.in. wiele konferencji i szkoleń w formule online. Omówiła również zmiany, jakie w tym czasie zostały wprowadzone w prawie geodezyjnym. Oddziaływanie pandemii na geodetów poruszył w swoim wystąpieniu także dr hab. Paweł Hanus z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, skupiając się na jego pozytywnych skutkach. Wśród nich wymienił na przykład upowszechnienie się e-usług administracji publicznej, które pozwalają na załatwienie wielu spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, a także szybszą cyfryzację danych przestrzennych. Rumyana Tonchovska z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w swoim wystąpieniu dotyczącym ogólnoświatowych skutków pandemii wskazała, że koronawirus pokazał, jak trudne jest zarządzanie krajem bez danych przestrzennych w postaci cyfrowej. By usprawnić wdrażanie systemów informatycznych, specjaliści z FAO i FIG opracowali specjalne podręczniki, które właśnie zostały opublikowane. Podczas Kongresu przedstawiono także efekty prac związanych z opracowaniem sposobu wykrywania plastiku na danych teledetekcyjnych, co pozwala na tańsze i dokładniejsze kartowanie plastiku.

Kongres FIG w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *