Mapa do celów projektowych to jedna z wielu map geodezyjnych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, planując budowę domu. Wykonywana jest ona na zlecenie inwestora, a posiadanie jej jest niezbędne, aby móc rozpocząć prace budowlane. Jest to dokument przedstawiający plan zagospodarowania działki i terenu, zarówno obszaru samego placu budowy, jak i w pasie liczącym nie mniej niż 30 m.

Mapa do celów projektowych to istotny, formalny dokument, załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest ona również niezbędna dla projektanta, który na jej podstawie osadza budynek na działce oraz projektuje przyłącza. Po ukończeniu inwestycji jest ona także podstawą do sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej, weryfikującej zgodność planów przedstawionych w urzędzie z finalnym efektem budowy.

Podstawą prawną regulującą szczegółowy zakres oraz proces wykonywania mapy do celów projektowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. Stworzenie takiej mapy zleca się odpowiednio uprawnionemu geodecie, który po uzyskaniu danych działki, m.in. numeru działki, zgłasza prace geodezyjne do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ustawowy czas oczekiwania na niezbędne dokumenty wynosi 10 dni roboczych. Kluczowym jest uzyskanie kopii mapy zasadniczej, określającej zasoby geodezyjne i kartograficzne danego terenu, której aktualizację geodeta wykona w terenie. Na mapie do celów projektowych umieści on informacje dotyczące m.in. granicy własności, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, przebiegu sieci mediów, oznaczy zieleń wysoką, infrastrukturę podziemną, liniową i punktową, osie dróg i ulic, itp. Tak skompletowany operat pomiarowy przekazywany jest następnie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który to później przekaże geodecie gotową mapę do celów projektowych.

W celu uniknięcia podwójnych kosztów sporządzenia map zaleca się wcześniejsze ustalenie zakresu mapy z architektem naszego przyszłego domu. Wskaże on wymagany zakres treści mapy, między innymi wszystkie przyłącza, takie jak gazowe czy wodociągowe oraz dostęp do drogi publicznej. Koszt wykonania mapy do celów projektowych zależny jest głównie od wielkości działki, ale obecnie wynosi on od 1 do 2 tys. zł. Zazwyczaj okres tworzenia mapy to 1-3 miesięcy, jednak nie każdy geodeta wywiązuje się z tego terminu, dlatego, aby uniknąć niepożądanych opóźnień w inwestycji, warto zwrócić się do profesjonalisty, najlepiej z polecenia. Co do ważności samej mapy, tutaj przepisy pozostawiają dużo do interpretacji urzędom. Powszechnie przyjętym okresem są 2 lata, jednak zdarza się, że może to być znacznie krócej, nawet jedynie 6 miesięcy. Na pewno jednak mapa pozostanie aktualna tak długo, jak na danym obszarze nie zajdą znaczne zmiany, jak np. podmycie gruntu. Aktualizacja mapy będzie leżała w interesie inwestora, który zapewne będzie chciał uniknąć ewentualnych komplikacji na dalszych etapach przedsięwzięcia.

Mapa do celów projektowych – co warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *