Geodezja od wielu lat jest jednym z najbardziej obleganych kierunków na wszystkich uczelniach w kraju. Z danych samych uczelni wynika, że corocznie na jedno miejsce jest powyżej 6 chętnych. Z zawodem geodety wiążą nadzieje na ciekawą pracę i dobre zarobki. Czy faktycznie przyszłość absolwentów kierunków geodezyjnych rysuje się tak różowo?

Geodezja jest dziedziną wymagającą tzw. ścisłego umysłu. Kandydaci na geodetów muszą mieć predyspozycje inżynieryjne, wśród nich: zdolności matematyczne i techniczne, doskonałą wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz znajomość rysunku technicznego. Bardzo ważne są też zdolności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Geodeta - zawód z perspektywami
fot. kadmy/bigstockphoto.com

Geodeta powinien ponadto wyróżniać się dokładnością i systematycznością oraz – z uwagi na pracę w terenie – dobrą kondycją fizyczną. W dobie istnienia programów inżynierskich typu CAD/CAM, usprawniających pracę każdego inżyniera, umiejętności rysunku technicznego i obliczeń wydają się nieco mniej istotne. Programy wykonują większość obliczeń, niemniej jednak, wiedza ta jest nadal niezbędna do złożenia egzaminu.

Aby zostać geodetą należy ukończyć technikum geodezyjne bądź studia wyższe inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia. Absolwent może być jednak tylko geodetą pracującym pod nadzorem innej osoby. Geodetą uprawnionym do samodzielnej pracy można zostać dopiero zdobywając uprawnienia zawodowe. Absolwent technikum uzyska je po 6 latach praktyki zawodowej, natomiast inżynier – po 3.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, potocznie zwana deregulacją niektórych zawodów, uwolniła dostęp do zawodu geodety. W trzech spośród siedmiu zakresów uprawnień skrócono okres praktyki do 2 lat po ukończeniu technikum oraz do 1 roku po studiach pierwszego stopnia. Zrezygnowano ponadto z egzaminu państwowego.

Geodeci mają wiele możliwości zawodowych i szeroki wachlarz usług geodezyjnych. Budowa dróg i autostrad, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej – na każdym etapie realizacji tych inwestycji konieczne jest przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych i planowanie. Prowadzone przez geodetów pomiary sytuacyjno-wysokościowe dostarczają informacji o położeniu budynków. Geodeci dokonują też pomiarów niezbędnych przy urządzaniu terenów rolnych i leśnych, wykonują podziały i scalenia nieruchomości gruntowych, sporządzają dokumentację prawną, np. do tworzenia ksiąg wieczystych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej, gdzie zarządzają gruntami będącymi własnością danej gminy bądź powiatu. Obejmują również stanowiska w jednostkach administracji państwowej, np. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii lub Ministerstwie Infrastruktury. Często zatrudniani są przez wydawnictwa kartograficzne do sporządzania specjalistycznych map terenu.

Geodetów potrzebują przedsiębiorstwa zajmujące się wyceną nieruchomości, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, firmy planistyczne tworzące plany zagospodarowania przestrzennego, prowadzące monitoring środowiska.

Ponadto wielu geodetów zakłada własne firmy. Mogą wówczas realizować zlecenia zarówno od osób prywatnych (potrzebujących chociażby rozgraniczenia nieruchomości), jak i urzędów oraz inwestorów realizujących wszelkie projekty budowlane.

Geodeta – zawód z perspektywami

Komentarze 2 thoughts on “Geodeta – zawód z perspektywami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.