GESUT
fot. faithiecannoise/bigstockphoto.com

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Cyfryzacji otrzymało dotację na Rejestr Punktów Adresowych. Na jakim etapie są prace nad Rejestrem, skoro jeszcze kilka miesięcy przedtem Ministerstwo zapowiedziało, że odstępuje od jego budowy?

Pierwotne założenia przewidywały stworzenie Rejestru Punktów Adresowych i wcielenie go do Systemu Rejestrów Państwowych. Narzędzie to miało wejść w życie na podstawie założeń nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Celem stworzenia nowego Rejestru miało być zapobieganie sytuacjom, kiedy dane osobowe tej samem osoby są gromadzone przez różne rejestry prowadzone przez organy publiczne. Jest to uciążliwe, ponieważ często wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, które zostały już potwierdzone w innym rejestrze. Z drugiej strony mnoży to koszty po stronie administracji publicznej, związane z koniecznością stworzenia i prowadzenia takich rejestrów przez poszczególne organy i urzędy, a także czynności niezbędnych do zachowania poufności danych, które są przecież danymi osobowymi podlegającymi szczególnej ochronie prawnej. Dodatkowo dane takie mogą być niespójne między rejestrami, jeśli nie zostaną w każdym z nich oddzielnie zaktualizowane.

Rozwiązaniem tych problemów miało być stworzenie spójnego Rejestru Punktów Adresowych. Rejestr referencyjny miał zostać stworzony dla każdego rodzaju danych gromadzonych przez organy administracji publicznej.

W listopadzie Ministerstwo Cyfryzacji wydało niespójny komunikat na ten temat. Resort poinformował, że podjął decyzję o odstąpieniu od budowy Rejestru Punktów Adresowych. „Kontynuujemy współpracę z GUGiK oraz GUS, aby wypracować docelowe rozwiązanie”. Tymczasem na twitterze dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji Radosława Wiśniewskiego pojawił się wpis „Jego powstanie musi być poprzedzone szerszymi uzgodnieniami. Prace będą trwać nadal”.

Pod koniec roku 2017 Ministerstwo otrzymało 1,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który miał na celu przygotowanie szczegółowych założeń Rejestru Punktów Adresowych. Jednocześnie w czerwcu tego roku, na podstawie nowej ustawy, kompetencje w zakresie infrastruktury informacyjnej przeniesiono z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Inwestycji Rozwoju. Obecnie więc prace nad RPA nie leżą już w zakresie obowiązków Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak czytamy na geoforum.pl, „Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie przejął realizacji projektu RPA. W opinii GUGiK należy najpierw doprowadzić do kompletności i aktualności danych adresowych w PRG i serwisie danepubliczne.gov.pl. W tym celu został powołany Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej oraz udostępnianiem tych danych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Zważywszy na wagę numeracji adresowej w IIP, w przyszłości GUGiK będzie występował w tym zakresie z inicjatywami adekwatnymi do potrzeb i rozwoju technologicznego” – takie stanowisko prezentuje Urząd Geodezji i Kartografii.

Na razie nie wiadomo więc co dalej z RPA i jaki kształt ostatecznie przybierze.

Rejestr Punktów Adresowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *