Sejm 7 lipca uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zmiany dotkną również branży geodezyjnej.

Art.2 zmieni dotychczas obowiązujący artykuł 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Sejm procedując nad ustawą dodał następujący zapis W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b [EGiB, GESUT, szczegółowych osnów, BDOT500 – red.], mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”.

JanPietruszka/bigstockphoto.com

Dodatkowo w nowelizacji zdefiniowany zostanie termin „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, „pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „zarządca nieruchomości”. Zasady potwierdzania operatów szacunkowych również ulegną zmianie. Operat będzie ważny przez rok, po tym czasie, konieczne będzie przeprowadzenie analizy, aby jego ważność została przedłużona.

Osoby wykonujące zawody związane z nieruchomościami, tj. rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, będą musieli ponadto załączać kopię dokumentu potwierdzającego swoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do:

  • operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,
  • umowy o zarządzanie nieruchomością,
  • umowy pośrednictwa.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami – zmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *