Według zapowiedzi Polskiej Agencji Kosmicznej już we wrześniu tego roku ruszy Krajowy Program Kosmiczny, który zakłada m.in. budowę polskiego systemu satelitarnej obserwacji naszej planety, utworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed zderzeniami satelitów na orbicie, wykształcenie odpowiednich kadr i zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku kosmicznym.

Program, oficjalnie noszący nazwę Priorytetowego Polskiego Programu Kosmicznego, uzyskał najwyższy priorytet i będzie realizowany przez następne 2-3 lata. W czasie jego realizacji planowane jest stworzenie kompleksowego programu na kolejne 15 lat.

STori/bigstockphoto.com

Cele programu

Głównymi celami programu jest edukacja i wykształcenie odpowiednich kadr, wsparcie nauki i znaczne zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku kosmicznym. Według prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w Polsce aktualnie brakuje wykształconej kadry, która mogłaby realizować duże i skomplikowane projekty kosmiczne, program ma więc w tym dopomóc. Istotne będzie również wsparcie nauki i badań naukowych, w tym kontynuowanie naukowej działalności satelitów na orbicie (aktualnie Polska posiada dwie takie satelity, jednak okres ich funkcjonowania dobiega końca ok. 2020 roku).

W ramach Krajowego Programu Kosmicznego planowane jest również wsparcie polskiego przemysłu, w tym znalezienie się polskich przedsiębiorstw w strukturach międzynarodowych i poniesienie jego konkurencyjności w sektorze kosmicznym, gdyż wciąż w znacznej mierze nie jest on konkurencyjny. Według założeń rządu do roku 2020 Polska ma generować 3 proc. przychodów europejskiego rynku kosmicznego, więc bez realizacji programu byłby ciężko osiągnąć te zamierzenia. Szczególnie, że konkurencja jest mocna – rywalizujemy głównie z firmami francuskimi i niemieckimi, które mają o 50 lat więcej kosmicznego doświadczenia. Trzeba wiec zacząć od stworzenia odpowiednich ram wsparcia krajowego dla tej branży, które ułatwią firmom poszybowanie się na wyższy poziom gotowości technologicznej.

Istotnym celem programu ma być również rozbudowa kompetencji, które umożliwią zabezpieczenie potrzeb Polski w zakresie technologii satelitarnych, dzięki stworzeniu narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi i budowie systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi zderzeniami satelitów na orbicie.

Wszystkie te działania powinny pomóc, by można było starać się o środki z nowej perspektywy finansowania UE, która rusza w 2021 roku. W jej ramach będą ogłaszane nowe programy kosmiczne związane ze zobrazowaniem ziemi, nawigacją, z systemami wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami z kosmosu i z systemami rakietowymi.

Według założeń Polskiej Strategii Kosmicznej w 2030 roku polski przemysł kosmiczny ma osiągnąć 3 proc.  udziałów w rynku europejskim. Wartość światowej branży kosmicznej jest ogromna, gdyż według analityków z Bank of America Merrill Lynch w ciągu najbliższych 30 lat może wynieść aż 2,7 bln dol.

Wkrótce ruszy Krajowy Program Kosmiczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *