Wznowienie granic nieruchomości (wznowienie znaków granicznych) to jedna z najczęściej wykonywanych usług geodezyjnych. W jaki sposób się ją wykonuje? Kiedy należy wznowić znaki graniczne? Jak wygląda ta procedura? O tym można przeczytać poniżej.

Punkty graniczne działki

Punkty graniczne działki i znaki graniczne to dwa całkiem różne pojęcia. Pierwsze definiowane są jako punkty określające przebieg granicy nieruchomości. Są to w zasadzie punkty złamania granicy np. w przypadku działki o kształcie czworokąta występują cztery punkty graniczne. Znaki graniczne to z kolei znaki ułożone w punktach granicznych i wykonane z trwałych materiałów. Może nim być więc także trwały element zagospodarowania danego obszaru. Znak geodezyjny najczęściej ma formę słupka betonowego, kamiennego czy pala. Wówczas określa się go mianem palika geodezyjnego. Znaki umieszczane w miejscach punktów granicznych działki są chronione. Sankcjami karnymi grozi więc ich niszczenie, usuwanie czy przesuwanie.

Geodezja gospodarcza
fot. Franck Boston/bigstockphoto.com
Wznowienie granic nieruchomości

Oznaczenie punktów granicznych jest konieczne wówczas, gdy granice działki są nie do końca jasne. Ponadto określenie granic działki wykonuje się obligatoryjnie podczas grodzenia nieruchomości. Wznowienie granic ma miejsce wtedy, gdy oznaczenia zostały zniszczone czy przesunięte, ale wcześniej granice działki zostały ujęte w dokumentacji. Chęć wznowienia punktów granicznych trzeba zgłosić firmie geodezyjnej. Ta następnie występuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie na podstawie istniejących dokumentów przeprowadza analizę możliwości wznowienia granic. W razie potrzeby może przeprowadzić także odpowiednie pomiary pozwalające na określenie położenia punktów granicznych. Później powiadamia o tym drogą pisemną właścicieli działek granicznych. Kolejny etap to wznowienie punktów granicznych, dokonanie pomiarów oraz spisanie odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych prac geodezyjnych. W przypadku pojawienia się sporu odnośnie położenia punktów granicznych, strony mogą udać się w tej sprawie bezpośrednio do właściwego sądu.

Wznowienie granic nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *