Czym zajmuje się kartometria?

Czym zajmuje się kartometria?

Jednym z działów kartografii, a także jednocześnie miernictwa, jest kartometria, zajmująca się wyznaczaniem długości, objętości, powierzchni bądź kształtu, gęstości czy też nachyleń różnego rodzaju zjawisk (np. spadków terenu), obiektów geograficznych, czyli analizą dokładności, zasadami oraz metodami przeprowadzania pomiarów na mapach.