Pojęcie osnowy geodezyjnej jest jednym z podstawowych terminów w słowniku geodety. Co oznacza? Czemu służy? Jakie są jej kryteria podziału? O tym poniżej.

Co to jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna to nic innego jak usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, czyli znaków, które są w sposób trwały umieszczone na powierzchni ziemi, np. w gruncie lub na budowli. Punkty te są opatrzone permanentnym znakiem, oznaczającym ich wzajemne, określone matematycznie, położenie. Wyznacza się je poprzez podanie geodezyjnych współrzędnych geograficznych i wysokości. Kolejność jest jednak taka, że najpierw zakłada się osnowę geodezyjną, czyli umieszcza znaki geodezyjne i wykonuje pomiar. Na tej podstawie są wyznaczane współrzędne i wysokości, czego końcowym efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów na nim położonych. Każdy punkt osnowy geodezyjnej posiada unikalny numer i opis topograficzny. Jest też oznaczony specjalnym znakiem geodezyjnym, a jego dane znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Osnowy geodezyjne stanowią podstawę prac geodezyjnych i kartograficznych.

Przykładowy opis punktu geodezyjnego III klasy, autor: Ented, Wikimedia Commons
Przykładowy opis punktu osnowy geodezyjnej III klasy, autor: Ented, Wikimedia Commons
Podział osnowy geodezyjnej

Ze względu na sposób prezentacji wzajemnego położenia punktów, osnowę geodezyjną można podzielić na:

 • osnowę poziomą, która precyzuje wzajemne położenie punktów na powierzchni,
 • osnowę wysokościową określającą wysokość punktów względem punktu odniesienia,
 • osnowę dwufunkcyjną, spełniające jednocześnie funkcje osnowy poziomej i wysokościowej.

Osnowę geodezyjną można również podzielić ze względu na dokładność oraz sposób jej zakładania. Tu wyróżnić można:

 • osnowę podstawową (1 klasy), obejmującą punkty wyznaczone w sieciach o najwyższym poziomie dokładności, które przenoszą na obszar danego terenu geodezyjny układ odniesienia i układ wysokości,
 • osnowę podstawową bazową (2 klasy), obejmującą rozmieszczone równomiernie punkty, które realizują przyjęte układy odniesienia,
 • osnowę szczegółową (3 klasy), obejmującą punkty, które są rozwinięciem podstawowej osnowy, a ich liczba jest uzależniona od poziomu zurbanizowania terenu.
Osnowa geodezyjna

Komentarze 2 thoughts on “Osnowa geodezyjna

 • 9 września 2019 z 15:44
  Permalink

  Witam osnowa geodezyjna została zniszczona przez pracowników których wynajeła gmina przy wykopaniu rowu melioracyjnego czy można go odtworzyć w danym punkcie pozdrawiam

  Powtórz
 • 23 listopada 2019 z 22:10
  Permalink

  Oczywiście, że można – tak samo jak został założony. Znaki geodezyjne są pod ochroną. To Gmina powinna na swój koszt wznowić zniszczone znaki (zapłacić za geodetę)

  Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.