Systemy odniesień przestrzennych

Systemy odniesień przestrzennych

System odniesień przestrzennych, poprzez uwzględnienie przyjętych dla określonego obszaru, powiązanych ze sobą pod względem logicznym, układów odniesienia (zestawu określonych parametrów), modeli geoidy (teoretycznej powierzchni równego potencjału), układów współrzędnych oraz dwuwymiarowych odwzorowań kartograficznych, służy określaniu położenia obiektów i zjawisk, zachodzących w