Zawód geodety jest jedną z najpopularniejszych obecnie profesji. Każdego roku na jedno miejsce na studiach wyższych na tym kierunku kandyduje kilka osób. Geodezję studiować można na uniwersytecie oraz na politechnice, nauka trwa 5 lat, gdy chcemy uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Wykwalifikowany inżynier z dziedziny geodezji nie ma większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, bo zapotrzebowanie na jego usługi jest zarówno w sektorze nieruchomości, jak i rolniczym. Geodeta potrzebny jest bowiem do wyznaczania sektorów przed rozpoczęciem poważnej inwestycji budowlanej. Właściciele gospodarstw rolnych korzystają z usług geodety, aby do dokumentacji dołączyć niezbędne mapy z podziałem na działki rolne o różnym przeznaczeniu. Bez takich informacji nie można starać się o dofinansowanie do upraw.

Geodezja inżynieryjna

Czym zajmuje się geodezja inżynieryjna?

Ten dział geodezji skoncentrowany jest na przygotowywaniu projektów i wykonywaniu niezbędnych pomiarów podczas prac budowlanych. Pomiary są również konieczne przy eksploatacji poszczególnych budynków i innej infrastruktury inżynierskiej. Specjaliści geodezji inżynieryjnej mają za zadanie prowadzić określone prace naukowo-badawcze, których skutkiem będzie powstanie nowoczesnych metod pomiarowych związanych z monitoringiem geodezyjnym. Ma to przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszelkich obiektów budowlanych, a zwłaszcza budowli hydrotechnicznych. Poza tym monitoring dotyczy innowacyjnych technologii i różnych sposobów na wykonywanie pomiarów. Istotne jest wykrywanie jakichkolwiek zmian w geometrii konstrukcji bądź odstępstw od właściwych pionów i poziomów. Wszystkie elementy konstrukcji budowlanej muszą być dopasowane do podłoża. Niedopuszczalne są żadne deformacje w ścianach. Geodeci inżynieryjni odpowiadają również za bezpieczeństwo obiektów budowlanych, które stawiane są przy głębokich wykopach.

Geodezja inżynieryjna ściśle związana jest z kartografią. W szerszym znaczeniu wychodzi ona w skład nauk geograficznych i technicznych. Pod hasłem „geodezja” w encyklopedii znajdziemy opis nauki, która zajmuje się określaniem kształtu oraz wielkości kuli ziemskiej. Zadaniem geodety jest też wyznaczanie danych punktów na powierzchni Ziemi po wykonaniu specjalistycznych pomiarów z użyciem konkretnych narzędzi geodezyjnych. Te działania prowadzą do stworzenia profili, map oraz dokumentów. W przypadku geodezji inżynieryjnej tworzone są mapy na potrzeby projektowania. Specjalista z tej dziedziny niezbędny jest do geodezyjnej obsługi inwestycji, w czasie której wyznaczane są trasy dojazdowe, obiekty budowlane i wodne oraz tunele. Po zakończeniu inwestycji, w ramach geodezji inżynieryjnej przeprowadzana jest inwentaryzacja, której celem jest sprawdzenie poprawności wykonania całego kompleksu budowlanego.

Geodezja inżynieryjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *