Geodezja zajmuje się badaniem ziemi i jej obszarów, a także dokonywaniem jej pomiarów. Nazywana jest ona również nauką o kształtach i rozmiarach Ziemi. Zadaniem geodety jest ustalenie położenia punktów na wybranych fragmentach powierzchni kuli ziemskiej oraz prowadzenie pomiarów deformacji wywołanych ruchami płyt tektonicznych. Ponadto musi on też sporządzać dokumentację prawną, która będzie np. ustalała granice nieruchomości i użytkową w postaci np. map.

Podejmując studia na kierunku geodezyjnym, student wybiera spośród takich kierunków jak: geodezja i kartografia, geodezja i geoinformatyka, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja gospodarcza, geodezja satelitarna i nawigacyjna.

Specjalizacje w geodezji
fot. Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

Ze względu na rodzaj prowadzonych prac geodezja wyróżnia kilka specjalizacji:

 • dokonywanie pomiaru powierzchni kraju przez inżyniera pomiarów podstawowych; obecnie do tego rodzaju pomiarów używa się systemu GPS oraz innych technik satelitarnych (specjalizacja: geodezyjne pomiary podstawowe),
 • specjalizacja z opracowań fotogrametrycznych obejmuje opracowywanie map na podstawie zdjęć lotniczych,
 • geodezja inżynieryjna związana jest natomiast z projektowaniem, budową, a także eksploatacją miast, osiedli, dróg, mostów, budowli przemysłowych,
 • geodezja górnicza wiąże się z projektowaniem, budową oraz eksploatacją obiektów inżynierskich pod powierzchnią ziemi,
 • geodezja urządzeń rolniczych i leśnych skupia się na uporządkowanej organizacji terenów rolniczych oraz leśnych,
 • przedmiotem badań geodezji miejskiej są zapisy wszystkiego, co dzieje się na terenie miasta (aktualne informacje na bieżąco nanosi się na mapę zasadniczą),
 • geodezja satelitarna i kosmiczna, czyli wykorzystanie technik gromadzenia oraz przetwarzania danych pozyskanych metodami satelitarnym.

Uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji przyznaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Można je otrzymać w siedmiu różnych zakresach:

 1. geodezyjne pomiary podstawowe,
 2. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 3. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 4. geodezyjna obsługa inwestycji,
 5. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz gruntów,
 6. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, redakcja map,
 7. fotogrametria, teledetekcja.
Specjalizacje w geodezji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *