perhapzz/bigstockphoto.com

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Michał Szczepański, twierdzi, że wszelkie działania legislacyjne zapewniające geodetom łatwiejszy dostęp do akt ksiąg wieczystych, są całkowicie zbędne i pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia.

Jakie są postulaty Apelu 45?

Apel 45 powstał w porozumieniu sześciu organizacji geodezyjnych i składa się z dziewięciu postulatów, których celem jest przede wszystkim zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która na ten moment nie daje geodetom bezpośredniego dostępu do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych. Obecnie, aby uzyskać dostęp do wspomnianych zbiorów, geodeta musi wykazać interes prawny. Twórcy Apelu 45 chcą uzyskać takie same prawa jak notariusze, którzy żadnego interesu prawnego wykazywać nie muszą. W tym celu Komitet Wykonawczy Apelu 45 wystosował oficjalne pismo do resortu sprawiedliwości, w którym żąda spełnienia postulatów, co w rezultacie ma znieść niepotrzebne przeszkody legislacyjne i zrównać w niektórych aspektach prawa geodetów i notariuszy.

Inicjatywa Apel 45 została poparta przez głównego geodetę kraju Waldemara Izdebskiego, który również dostrzega niepotrzebne trudności, z jakimi borykają się geodeci w trakcie wykonywanej przez siebie pracy, szczególnie przy przygotowywaniu postępowań administracyjnych i sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych.

Druga perspektywa

W odpowiedzi na postulaty Apelu 45 Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie odpowiada, iż podjęcie działań legislacyjnych w zakresie dostępności do akt ksiąg wieczystych jest absolutnie zbędne, bo geodeci nie są notariuszami. Michał Szczepański argumentuje to twierdzeniem, iż notariusze wykonują swoje działania jako osoby zaufania publicznego, a geodeci nie mają podobnego statusu gwarantowanego przez obowiązujące prawo. Ponadto dodaje, iż notariusze są prawnie zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, czego nie można powiedzieć o geodetach, na których nie spoczywa podobny obowiązek. Ostatnim argumentem według Szczepańskiego jest to, że notariusze – w odróżnieniu od geodetów – odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu bezpiecznego obrotu nieruchomościami oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym. Właśnie dlatego notariusze zostali zwolnieni z wykazywania się interesem prawnym, ale jest to przypadek szczególny, który nie może poszerzyć się o kolejną grupę zawodową.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, iż obecnie przepisy wcale nie stwarzają trudności w pracy geodetów, jak sugeruje w swoim piśmie Komitet Wykonawczy Apelu 45, a resort sprawiedliwości dodatkowo przypomina, że w regulaminach urzędowania sądów powszechnych przewidziano możliwość, w której prezes sądu okręgowego może ustalić wraz z organami geodezyjnymi okres udostępniania akt ksiąg wieczystych. Tym samym Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że obecnie obowiązujące prawo i tak wychodzi naprzeciw oczekiwaniom geodetów i nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian.

Źródło: geoforum.pl

Nie będzie łatwiejszego dostępu do KW dla geodetów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *