Użycie technologii informatycznej w geodezji na przestrzeni ostatnich lat stało się niemal koniecznością. Niezbędne wydają się przez to również zmiany w ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Jednym z obszarów, na których można zauważyć użycie technologii, są prace modernizacyjne katastru, w których wprowadza się obecnie najnowocześniejsze technologie informacyjne. Procedury ich modernizacji korzystnie wpływają na przyśpieszenie procesów inwestycyjnych, zapewniają wzrost bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i potwierdzają prawa własności w wymiarze indywidualnym.

luckybusiness/bigstovckphoto.com
luckybusiness/bigstockphoto.com

Technologie informatyczne w geodezji łączą w sobie wiedzę z geodezji, informatyki ogólnej i biurowej, jak i podstaw geoinformatyki. Wykorzystywane są w niej odpowiednie systemy operacyjne i aplikacje. Kolejne narzędzia, które są w nich używane, to arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, różnego typu bazy danych w geoinformatyce czy dokumenty, które służą do opracowywania wyników obserwacji. Powstała dokumentacja może mieć charakter wielosekcyjny i hipertekstowy i jest integrowana elektronicznie. Dodatkowo wykorzystuje się grafikę rastrową i wektorową.  Za pomocą arkuszy kalkulacyjnych dokonuje się analizy zagadnień statystycznych i algorytmicznych oraz opracowuje się wyniki pomiarów geometrycznych. Można również projektować i użytkować bazy danych w geoinformatyce.

Duży wpływ na rozwój technologii informatycznej w geodezji ma GIS (z ang. Geographic Information System), który jest efektem zmian dokonujących się w nauce na przestrzeni ostatnich dekad. Jego powstanie jest wynikiem połączenia prac, które są prowadzone w różnych dziedzinach, a są to przede wszystkim: geografia, geodezja, kartografia, informatyka i elektronika. Jego celem jest pozyskiwanie, weryfikowanie, gromadzenie, analizowanie, integrowanie oraz transferowanie danych przestrzennych. Szeroko rozumiany łączy on różne metody i środki techniczne (m.in. oprogramowanie, sprzęt, bazy danych, różnego typu organizacje, zasoby ekonomiczne oraz ludzi, którzy pracują w jego obszarze).

Technologie informacyjne w geodezji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *