Kataster nieruchomości
fot. hobbitfoot/bigstockphoto.com

Urząd Ochrony Danych Osobowych dostrzegł ryzyko wycieku danych osobowych na GEOPORTAL2. Dlatego zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do tego, aby zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na tej witrynie internetowej.

Księgi wieczyste nieruchomości to rejestr publiczny, który pozwala ustalić komu i jakie przysługuje prawo do danej nieruchomości. Księga wieczysta składa się z czterech działów, w których znajdziemy następujące informacje:

  • dział I – oznaczenie nieruchomości i prawa własności,
  • dział II – oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego,
  • dział III – ograniczone prawa rzeczowe, ciążące na nieruchomości,
  • dział IV – hipoteki.

Publikowanie numerów ksiąg wieczystych narusza ochronę danych osobowych

27 marca 2020 r. prezes UODO wszczął postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z bezprawnym ich przetwarzaniem na GEOPORTAL2. Dlaczego? UODO wskazuje, że jeśli znamy numer księgi wieczystej nieruchomości, to możemy wejść w posiadanie danych wrażliwych, które muszą być chronione. W księdze bowiem można znaleźć informacje o właścicielu nieruchomości, takie jak: PESEL, imię, nazwisko, jego zobowiązania finansowe oraz drogę do pozyskania własności nieruchomości. Takie dane pozwalają zidentyfikować konkretną osobę, przez co również Główny Geodeta Kraju również podlega pod przepisy rozporządzenia RODO.

Właśnie dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych do czasu zakończenia postępowania i wydania decyzji administracyjnej zakazuje publikowania numerów ksiąg wieczystych w witrynie GEOPORTAL2.

Prezes UODO wciąż walczy o zmianę w aktach prawnych, które będą pozwalać na bezpieczne korzystanie z numerów ksiąg, ale tylko pod warunkiem, że dane osobowe będą chronione i przetwarzane tylko przez uprawnione do tego podmioty.

Zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *