kadmy/bigstockphoto.com

Kontrola wysypisk śmieci zmienia swoje oblicze na bardziej nowoczesne. Wykorzystanie współczesnej technologii ma zlikwidować problemem dzikich składowisk śmieci. Oględziny z lotu ptaku mają bowiem wykonywać drony. Nowy projekt realizowany jest testowo w aglomeracji śląskiej, gdzie problem z czystością powietrza jest bardzo poważny. Możliwość zminimalizowania szkodliwych działań społecznych pozwoli chronić środowisko naturalne.

Do tej pory nadzór prowadzony był z ziemi, przez co wiele nielegalnych wysypisk pojawiało się w trudno dostępnych miejscach. Teraz poprzez współpracę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach z lokalnymi firmami zajmującymi się obsługą bezzałogowych statków powietrznych, kontrola ma być dużo bardziej dokładna.  W pierwszej fazie testów sprawdzane będą składowiska odpadów komunalnych przy ul. Milowickiej w Katowicach. Mierzona będzie wielkość składowiska oraz jego wpływ na lokalne tereny. Dron mają też wspomóc analizę ryzyka pożaru oraz możliwość zastosowania innych rozwiązań na danym terenie.

Aktualnie Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska boryka się z licznymi problemami. Do tych najważniejszych, które wymagają szybkiej reakcji i skutecznych działań, należą nieprzyjemne zapachy, który długotrwale utrzymują się na jednym terenie. Odór wynika z obecności szkodliwych i uciążliwych związków chemicznych, które powstają w wyniku rozkładu śmieci. Ponadto problem są podpalenia, wycieki niebezpieczne dla środowiska substancji oraz nielegalne składowiska odpadów w pobliżu terenów mieszkalnych.

Ważna jest też rzetelność przedsiębiorców prowadzących wysypiska śmieci. Odpowiednia segregacja pozwala uniknąć ryzyka pożaru, które stanowi ogromne zagrożenie. Mając do dyspozycji drony, kontrolowanie wysypisk było znacznie łatwiejsze i szybsze. Takie działania posłuży poprawie jakości powietrza we wszystkich miastach aglomeracji śląskiej, gdzie poziom smogu przekracza dopuszczalne normy nawet setki razy. Tylko konkretne działania dają nadzieję na poprawę sytuacji.

Wykorzystanie dronów do kontroli wysypisk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *