W obiegowej opinii geodeta to osoba, która wytycza granice działek i położenie budynku. Tak naprawdę jednak nie zawsze można precyzyjnie określić obowiązki geodety. Wszystko zależy od miejsca, w którym geodeta wykonuje swoją pracę. Inny zakres obowiązków mają geodeci pracujący na inwestycjach budowlanych, autostradzie czy przy podziałach gruntów.

Najogólniej można określić geodetę jako osobę wykonującą pomiary różnego rodzaju powierzchni gruntów przeznaczonych pod inwestycje budowlane. Pomiary inwestycyjne dotyczą działek budowlanych już przeznaczonych pod konkretną inwestycję. Pomiary adaptacyjne dotyczą terenów, które w przyszłości będzie można przekształcić w działki typowo budowlane, np. tereny rolne. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem prac geodeta wykonuje za pomocą specjalistycznego sprzętu, również z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii satelitarnych. Ważnym etapem pracy geodety jest sporządzenie map geodezyjnych, dających prawo do rozpoczęcia budowy.

Pomiary geodezyjne muszą być wykonane precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i geodezyjnego. Geodeci mierzą powierzchnie, odległości, wysokości, a także przepuszczalność, rozmiękczenie, osadzanie się gruntu itp. Geodeta to zawód bardzo odpowiedzialny, wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa setkom ludzi.

Geodeci wykonują pomiary podstawowe, dzięki którym można zmierzyć powierzchnię kraju. Obecnie coraz popularniejsze są pomiary z wykorzystaniem technologii GPS. Tworzą opracowania fotogrametryczne (zdjęcia lotnicze), a na ich podstawie powstają mapy.

geodeta

Oprócz geodezyjnej realizacji w terenie projektów budowlanych (budynków, mostów, dróg itp.), geodeci zajmują się wieloma innymi czynnościami związanymi z szeroko pojętym opisem powierzchni ziemi. W zakresie prac geodety znajduje się opis całości podziemnej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne). Geodeci opisują stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, klasyfikację i sposób użytkowania gruntów. Zajmują się także scaleniem i wymianą gruntów, szacowaniem nieruchomości. Geodeci dokonują pomiarów terenów rolniczo-leśnych, sporządzają odpowiednie mapy, dokumentację, co umożliwia powstanie nowych elementów przestrzeni. Monitorują stan środowiska naturalnego i plany zagospodarowania przestrzennego kraju. Współtworzą systemy nawigacyjne, wyznaczają sieci geodezyjne na skalę globalną, kontynentalną i lokalną.

Wynikiem prowadzonych prac geodezyjnych są mapy i dokumenty o charakterze prawnym.

Aby móc samodzielnie wykonywać prace w geodezji i kartografii, należy uzyskać uprawnienia zawodowe (egzamin państwowy).

Wytyczne i standardy prac geodezyjnych szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres obowiązków geodety

Komentarz do “Zakres obowiązków geodety

  • 31 sierpnia 2016 z 11:07
    Permalink

    geodeta też człowiek. czasami moja żona (jest geodetą) niestety trafia na wielkie inwestycje które potem nie zawracają sobie głowy wynagrodzeniem dla niej. i to nie taka rzadka procedura (szukając pomocy trafiliśmy na podobny problem innego geodety: http://www.eporady24.pl/brak_zaplaty_za_usluge_geodezyjna,pytania,4,83,516.html ) zawód to trudny, specjalistyczny, ale często w niewdzięcznych warunkach (błoto, deszcze) a jak jeszcze nie płacą to w ogóle lipaaaa

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *