Kartografia zajmuje się redagowaniem map. Jest także teorią mapy, określa zasady powstawania, opracowywania i edycji map oraz ich reprodukcji. Przedmiotem zainteresowania kartografii są także mapy powstałe w odległych czasach, które traktuje jako cenne źródło wiedzy o historycznych danych geograficznych. Obecnie mogą one być prezentowane nie tylko na tradycyjnych mapach czy globusie, ale również w aplikacjach internetowych.

Kartografia przez wielu uważana jest za swego rodzaju sztukę, a same mapy traktowane są jak prawdziwe dzieła.

Początek działalności kartograficznej jest trudny do ustalenia. Pierwsze zarysy map w postaci prób odwzorowania kształtu ziemi pochodzą jeszcze ze starożytności (malowidła ścienne). Rozkwit tej dziedziny przypadł na XV-XVII wiek, głównie dzięki wynalezieniu prasy drukarskiej. Wiek XX przyniósł światową rewolucję w technikach cyfrowych, co również wpłynęło na znaczny postęp w zakresie kartografii.

globus

Celem pracy kartografa jest opracowanie i zredagowanie mapy w zależności od potrzeb jej odbiorcy. Kartograf tworzy mapy specjalistyczne (fizyczne, polityczne, społeczno-gospodarcze, przyrodnicze) i ogólne, mając do wyboru różne metody pracy. Każda mapa powstaje przy użyciu umownych znaków.

Kartografia łączy w sobie precyzję, technikę i estetykę, zakładając, że każdy odcinek przestrzeni może zostać naniesiony na papier i uzyskać format mapy. Kartografia jest graficznym odzwierciedleniem prowadzonych wcześniej pomiarów geodezyjnych, dlatego związek tych dwóch dziedzin jest bardzo silny.

Do wykonywania samodzielnego zawodu kartografa w Polsce niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych. Uprawnienia nadaje, odbiera lub wstrzymuje Główny Geodeta Kraju.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku wprowadziła zmiany do Prawa geodezyjnego i kartograficznego, stawiając nowe wymagania zawodowe dla osób wykonujących zawód kartografa. Ustawa zniosła m.in. obowiązek zdawania egzaminu państwowego i skróciła czas wymaganej praktyki zawodowej. Aby wykonywać zawód kartografa, należy: przedstawić zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, posiadać dyplom ukończenia studiów w danym zakresie oraz odpowiedni okres praktyki zawodowej.

Czym zajmuje się kartografia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *