W dzisiejszych czasach osoby wykonujące zawód geodety mają do wyboru wiele rodzajów sprzętu geodezyjnego, łącznie z wykorzystaniem najnowszych technologii satelitarnych. Najpopularniejszymi jednak urządzeniami pomiarowymi, jakimi na co dzień posługują się nasi geodeci, są: tachimetry, odbiorniki GPS, niwelatory i teodolity.

Tachimetr jest instrumentem przeznaczonym do pomiarów kątów poziomych i pionowych oraz odległości. Wykorzystywany w pomiarach położenia punktów terenowych. Tachimetr jest urządzeniem bardzo uniwersalnym i najdokładniejszym spośród pozostałych. Przy jego pomocy geodeci mogą zmierzyć praktycznie  wszystko. Obecnie produkowany jest z wykorzystaniem zaawansowanych technologii elektronicznych, ze szczególną dbałością o elementy mechaniczne i optyczne. Dobrze wykonane zwłaszcza elementy optyczne zapewniają wysoką dokładność prowadzonych pomiarów. Mimo ciągłego rozwoju technologii satelitarnej, tachimetr nadal pozostaje podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy geodety. Ceny tachimetrów są wysokie. Zaczynają się od kilku tysięcy za sprzęt używany i od około 20 tysięcy złotych za nowy, a kończą nawet na kwocie dwustu tysięcy złotych za sprzęt dalece zaawansowany, umożliwiający samodzielną pracę bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby.

sprzęt geodezyjne

W ciągu ostatnich lat wzrosła popularność geodezyjnego odbiornika GPS. Obecnie niemal każda osoba wykonująca zawód geodety posługuje się w pracy tym urządzeniem. Pomiary za pomocą GPS-a służą do wyznaczania położenia współrzędnych punktów nieruchomych i obiektów ruchomych. O powszechnym wykorzystaniu tego urządzenia elektronicznego decyduje wysoka dokładność, automatyzacja pomiarów i ich dalszego opracowywania, a także względy ekonomiczne. Koszt zakupu urządzenia zwraca się w ciągu kilku miesięcy ze względu na szybkość wykonywanych pomiarów. Dodatkowo pomiary GPS można wykonywać niezależnie od panujących warunków pogodowych. Poza tym urządzenie to znacznie skraca czas pracy geodety w terenie i podczas opracowywania wyników. Od niedawna wprowadzono opłatę za korzystanie z serwisów umożliwiających pracę z odbiornikiem GPS. Koszty zakupu GPS-a są wysokie, wahają się w przedziale od 20 do 100 tysięcy złotych. Ciągły postęp technologiczny sprawia, że tradycyjne metody pomiarowe są wypierane, ale technika pomiarów GPS póki co nie jest w stanie całkowicie ich zastąpić.

Niwelator jest instrumentem geodezyjnym, za pomocą którego geodeci wykonują pomiar różnicy wysokości między punktami w terenie. Obowiązkowy na każdej prowadzonej inwestycji budowlanej, ponieważ przyśpiesza i ułatwia prace. Obecnie do wyboru jest kilkanaście rodzajów urządzenia: optyczne, laserowe, rotacyjne, rurowe, samopoziomujące, krzyżowe itd. Coraz większą popularnością cieszą się niwelatory laserowe ze względu na stosunkowo łatwą obsługę urządzenia i możliwość pracy jednej osoby. Najbardziej powszechnymi są niwelatory optyczne z uwagi na niską cenę zakupu i łatwość obsługi.

Najmniej popularnym urządzeniem, choć ciągle stosowanym w pomiarach geodezyjnych, jest teodolit. Służy do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Jest tani i prosty w obsłudze. Wykorzystywany obecnie głównie na budowach.

Sprzęt stosowany w geodezji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *