Mapa geodezyjna jest rezultatem pomiarów geodezyjnych prowadzonych na danym terenie. Mapy geodezyjne są niezbędne w momencie budowania, podziału czy kupna nieruchomości. Część tych dokumentów można uzyskać w odpowiednim urzędzie, a niektóre należy zamówić u geodety (odpłatnie).

Funkcjonuje wiele rodzajów map geodezyjnych. Sporządzane są w różnych celach. Podstawowym rodzajem jest mapa zasadnicza. Można ją uzyskać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zlokalizowanym w każdym większym mieście. Mapa zasadnicza zawiera podstawowe i niezbędne informacje o usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, budynków, gruntów, sieci uzbrojenia terenu, całej infrastrukturze technicznej, przebiegu ogrodzeń itp. Na podstawie mapy zasadniczej tworzy się pochodne opracowania. Ma ona ogromne znaczenie planistyczne w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzennego. Jest własnością państwa, a za jej prowadzenie odpowiedzialni są urzędnicy starostw powiatowych lub gmin. Mapę zasadniczą osoba zainteresowana pobiera z urzędu we własnym zakresie. Koszty pobrania mapy nie są wysokie, a po złożeniu wniosku w ośrodku uzyskuje się ją tego samego dnia.

stary geodeta

Mapa ewidencyjna zawiera dane o granicach nieruchomości, numerach działek, rodzaju i klasie gruntów, danych adresowych budynków. W pewnym sensie jest uzupełnieniem informacji zawartych w mapie zasadniczej. Te dwa rodzaje map powstają w urzędach. Na ich podstawie geodeta sporządza między innymi mapę do celów projektowych. Jest to dokument wymagany podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, w trakcie sporządzania projektu budowlano-architektonicznego, budowlanego czy projektu zagospodarowania działki. Charakteryzuje się dużą dokładnością i szczegółowością. Sporządzenie tej mapy zazwyczaj polega na aktualizacji mapy zasadniczej. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. Koszt wykonania takiej mapy jest znacznie większy. Cena zależy przede wszystkim od wielkości inwestycji. Okres oczekiwania na mapę trwa długo, nawet około miesiąca.

Mapa jednostkowa jest wykonywana przez geodetę wtedy, gdy należy opracować mapę do celów projektowych dla terenów nieposiadających mapy zasadniczej lub gdy jej skala jest za mała.

Mapa inwentaryzacyjna jest opracowywana przez geodetę po zakończeniu budowy czy inwestycji. Zamyka księgi budowy i dzięki niej można zgłosić budynek do użytkowania. Na mapie inwentaryzacji powykonawczej geodeta nanosi pomierzone, nowo powstałe budynki, sieci uzbrojenia podziemnego, drogi itp. Na jej podstawie dokonuje się aktualizacji treści mapy zasadniczej, danych ewidencyjnych o gruntach i budynkach, zmiany sposobu użytkowania terenu. Jest wymaganym dokumentem do odbioru budynku.

Mapa multimedialna jest zamieszczana w geodezyjnych serwisach internetowych. Wykorzystywana pomocniczo, gdy nie ma dostępu do mapy dotyczącej danego terenu.

Mapa z podziałem nieruchomości zawiera dane mapy ewidencyjnej. Dodatkowo uwzględnia informacje o nowych granicach i numerach nowo powstałych działek. Dane te wykreślane są na mapie kolorem czerwonym, pozostałe kolorem czarnym.

Rodzaje map geodezyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *