Zawód geodety jest jedną z najpopularniejszych obecnie profesji. Każdego roku na jedno miejsce na studiach wyższych na tym kierunku kandyduje kilka osób. Geodezję studiować można na uniwersytecie oraz na politechnice, nauka trwa 5 lat, gdy chcemy uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Wykwalifikowany inżynier z dziedziny geodezji nie ma większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, bo zapotrzebowanie na jego usługi jest zarówno w sektorze nieruchomości, jak i rolniczym. Geodeta potrzebny jest bowiem do wyznaczania sektorów przed rozpoczęciem poważnej inwestycji budowlanej. Właściciele gospodarstw rolnych korzystają z usług geodety, aby do dokumentacji dołączyć niezbędne mapy z podziałem na działki rolne o różnym przeznaczeniu. Bez takich informacji nie można starać się o dofinansowanie do upraw.

Geodezja inżynieryjna

Czym zajmuje się geodezja inżynieryjna?

Ten dział geodezji skoncentrowany jest na przygotowywaniu projektów i wykonywaniu niezbędnych pomiarów podczas prac budowlanych. Pomiary są również konieczne przy eksploatacji poszczególnych budynków i innej infrastruktury inżynierskiej. Specjaliści geodezji inżynieryjnej mają za zadanie prowadzić określone prace naukowo-badawcze, których skutkiem będzie powstanie nowoczesnych metod pomiarowych związanych z monitoringiem geodezyjnym. Ma to przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszelkich obiektów budowlanych, a zwłaszcza budowli hydrotechnicznych. Poza tym monitoring dotyczy innowacyjnych technologii i różnych sposobów na wykonywanie pomiarów. Istotne jest wykrywanie jakichkolwiek zmian w geometrii konstrukcji bądź odstępstw od właściwych pionów i poziomów. Wszystkie elementy konstrukcji budowlanej muszą być dopasowane do podłoża. Niedopuszczalne są żadne deformacje w ścianach. Geodeci inżynieryjni odpowiadają również za bezpieczeństwo obiektów budowlanych, które stawiane są przy głębokich wykopach.

Geodezja inżynieryjna ściśle związana jest z kartografią. W szerszym znaczeniu wychodzi ona w skład nauk geograficznych i technicznych. Pod hasłem „geodezja” w encyklopedii znajdziemy opis nauki, która zajmuje się określaniem kształtu oraz wielkości kuli ziemskiej. Zadaniem geodety jest też wyznaczanie danych punktów na powierzchni Ziemi po wykonaniu specjalistycznych pomiarów z użyciem konkretnych narzędzi geodezyjnych. Te działania prowadzą do stworzenia profili, map oraz dokumentów. W przypadku geodezji inżynieryjnej tworzone są mapy na potrzeby projektowania. Specjalista z tej dziedziny niezbędny jest do geodezyjnej obsługi inwestycji, w czasie której wyznaczane są trasy dojazdowe, obiekty budowlane i wodne oraz tunele. Po zakończeniu inwestycji, w ramach geodezji inżynieryjnej przeprowadzana jest inwentaryzacja, której celem jest sprawdzenie poprawności wykonania całego kompleksu budowlanego.

Geodezja inżynieryjna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *