Dane z roku 2018 wskazują, że przeciętne zarobki geodetów wynoszą poniżej średniej krajowej, a zarazem w okolicach mediany. Ankietowani uznają tę sytuację za niezadowalającą i nieraz szukają dodatkowych możliwości zarobienia.

Zarobki geodetów

Według raportu Sedlak & Sedlak oraz portalu wynagrodzenia.pl średnia płaca geodetów w roku 2018 wynosiła 3243 zł brutto. Ankieta przeprowadzona w I połowie 2018 r. na portalu geoforum.pl wskazała zbliżone wartości – 3682 zł brutto.

Co wpływa na wysokość zarobków? Widać zdecydowaną różnicę na niekorzyść kobiet – zarabiały one średnio 3127 zł brutto, podczas gdy mężczyźni 3900 zł brutto.Zróżnicowanie pod względem sektora zatrudnienia okazało się niewielkie. Najlepiej zarabia niewielka grupa (2 proc.) osób zatrudnionych na uczelniach lub w innych instytucjach naukowych. Wyniki według kryterium wykształcenia wydają się z tym powiązane – różnice między osobami o wykształceniu średnim, inżynierskim i magisterskim nie są duże, podczas gdy 1-procentowa grupa osób z doktoratem ma zarobki powyżej 5 tys. brutto. Ważnym kryterium jest też staż pracy – geodeci z krótkim stażem zarabiają poniżej 3 tys. brutto, ale po przekroczeniu progu 5 lat pracy ich zarobki znacznie wzrastają. Na zarobki wyraźnie powyżej średniej w swojej grupie mogą liczyć osoby z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji (w jednym zakresie – 5077 zł brutto, w więcej niż jednym – 5529 zł brutto). Osoby bez uprawnień, które stanowiły zdecydowaną większość wśród ankietowanych, zarabiają średnio 3283 zł brutto.

Jak w odniesieniu do wyżej wymienionych wartości wyglądają dane dotyczące zarobków ogółu pracowników w Polsce? Według danych GUS w IV kwartale 2018 r. średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 5071 zł, a w gospodarce narodowej – 4864 zł (należy jednak wziąć pod uwagę, że te wartości są zawyżane przez niewielką liczbę osób o bardzo wysokich zarobkach). Na takie kwoty może liczyć jedynie mała grupa geodetów z najwyższymi kwalifikacjami i wykształceniem (uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji, doktorat), oraz z najdłuższym stażem pracy (powyżej 10 lat). Znaczna większość zarabia w okolicach mediany (wartości dzielącej wszystkie dane, czyli w tym przypadku wartości zarobków, na pół), a początkujący geodeci – znacznie poniżej.

Alternatywa – programowanie?

Jak podaje portal gisplay.pl, taka sytuacja jest uznawana przez geodetów za niesatysfakcjonującą, gdyż czasem zmusza ich do wykonywania dodatkowych prac po godzinach. Dlatego niektórzy szukają możliwości poszerzenia swoich kwalifikacji, także w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z wyuczonym zawodem. Sporo osób chce się nauczyć programowania, a jako motywację wskazuje przede wszystkim wyższe płace programistów, ale także m.in. konkurencyjność na rynku pracy, wiele ofert, możliwość pracy zdalnej i dobre perspektywy na przyszłość.

Jak wobec tego wyglądają zarobki programistów? Wiele zależy od znajomości języków programowania, a także od doświadczenia, stażu pracy, wielkości firmy i od województwa. Według portalu wynagrodzenia.pl (gdzie ujęto programistów jako stanowisko ogólne, bez wyszczególniania specjalizacji) początkujący programista może zarobić średnio 3327 zł brutto, co nie jest kwotą wysoką, ale wyższą niż w przypadku początkującego geodety. Średnia zarobków specjalistów jest już zbliżona do średniej krajowej – 4923 zł brutto. Starszy specjalista może już liczyć przeciętnie na 6943 zł brutto, czyli wyraźnie więcej niż nawet najbardziej wykwalifikowany i doświadczony geodeta.

Ile zarabiają geodeci?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *