Wielu zapewne z niecierpliwością śledziło losy projektu i czekało na informację o zakończeniu budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). Po ponad pięcioletnim okresie, który upłynął od czasu podpisania kontraktu, 25 lutego 2019 roku, w końcu doczekaliśmy się oficjalnej informacji o pomyślnym powstaniu systemu ISOK, który ma w efektywny sposób ułatwić zarządzanie kryzysowe w Polsce.

ISOK to projekt, który powstał głównie jako odpowiedź na występujące w naszym kraju ryzyko powodziowe. Zagrożenie to, w porównaniu z innymi potencjalnymi katastrofami naturalnymi, jest w Polsce największe, a tym samym straty materialne, jakie mogą się z nim wiązać, są również najwyższe. Dotychczasowo istniejące systemy informatyczne stworzone w tym celu były rozproszone i niepełne. Dysponowały też różnymi bazami danych i opierały się na niejednolitych rozwiązaniach technicznych, co znacznie utrudniało efektywne korzystanie z nich. Natomiast nowo powstały ISOK ma na celu usprawnić zarządzanie kryzysowe, posługując się w tym celu nowoczesnym modułem rozpowszechniania informacji, do których dostęp mają mieć zarówno przedstawiciele administracji, jak i poszczególni obywatele.

Jak stwierdził prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, mówiąc o nowym systemie informatycznym: “Jego ważnym elementem jest szybkie informowanie o zagrożeniach. Każdy będzie mógł zarejestrować się w systemie i otrzymywać wiadomości SMS o niebezpieczeństwach pogodowych. ISOK stawia Polskę wśród krajów, które w sposób efektywny i nowoczesny dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli”.

System ISOK zakłada, że każda osoba mająca dostęp do Internetu będzie mogła sprawdzić stopień ryzyka powodziowego dla terenu, który zamieszkuje. Ponadto instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz instytucje zajmujące się projektowaniem ochrony przed powodzią będą także odbiorcami projektu. Uwzględnienie wyników projektu w postaci Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego będzie ich obowiązkiem na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego gmin i województw. ISOK ma stać się również źródłem wiarygodnych informacji na temat możliwych zagrożeń naturalnych i technologicznych dla przedsiębiorstw planujących realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ma on również ułatwić pracę wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz pozostałych jednostek administracji samorządowej i rządowej, odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w naszym kraju.

ISOK w swojej bazie danych zawiera Mapy Zagrożenia Powodziowego, Mapy Ryzyka Powodziowego, Mapę Podziału Hydrograficznego Polski, Mapy Zagrożeń Meteorologicznych oraz mapy innych zagrożeń. Jest to system otwarty, dlatego z biegiem czasu będzie systematycznie rozszerzany o nowe funkcje i dodatkowe bazy danych, w zależności od przyszłych potrzeb. System informatyczny ISOK ma również usprawnić zarządzanie dotyczące gospodarki wodnej. Za pomocą stworzonej do tej celu platformy możliwe będzie chociażby złożenie wniosku o wydanie zgód wodnoprawnych drogą elektroniczną.

System informatyczny ISOK gotowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *