mapa geodezyjna

Przed rozpoczęciem budowy domu niezbędne jest sporządzenie mapy geodezyjnej. Mapa ta tworzona jest przez uprawnionych geodetów na podstawie mapy zasadniczej poprzez uszczegółowienie jej i dokonanie nowych pomiarów. Co jeszcze warto wiedzieć o mapie geodezyjnej?

Wyróżnić można cztery rodzaje map geodezyjnych. Mapa zasadnicza zwykle ma charakter archiwalny i zawiera informacje o granicach terenu, jego uzbrojeniu oraz ukształtowaniu powierzchni. Do celów projektowych wykorzystuje się mapę geodezyjną, która stanowi załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego i jest potrzebna przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Po zakończeniu budowy wykonywana jest mapa inwentaryzacyjna, która jest niezbędna przy zgłaszaniu budynku do użytkowania. Mamy również mapy multimedialne, do których dostęp można uzyskać online na portalu geoportal.gov.pl, ale nie mogą one stanowić podstawy do celów projektowych.

Mapa geodezyjna jest potrzebna, gdy chcemy dokonać podziału nieruchomości lub złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Taka mapa musi zawierać następujące informacje: skalę, w której została wykonana, kartograficzną reprezentację najbliżej usytuowanych obiektów, zaznaczone granice działki oraz jej otoczenie obejmujące min. 30 metrów w każdą stronę, linie zabudowy, osie dróg, tereny zielone. Ponadto potrzebne są informacje o rowach melioracyjnych i przydrożnych, wodach płynących i stojących, czy wodach w urządzeniach wodnych. Szczegóły dotyczące danego terenu umożliwiają przygotowanie prac budowlanych i eksploatacyjnych. Pozostałe informacje, które powinny znaleźć się na mapie geodezyjnej, to dane inwestora oraz geodety, który dokonał pomiarów, numer określający jego uprawnienia, a także data sporządzenia mapy. Pomimo że żadne przepisy nie określają, ile dokładnie ważna jest mapa geodezyjna, przyjmuje się, że jest ona aktualna do momentu, gdy na danym terenie nie zajdą żadne zmiany, ale nie dłużej niż 3 miesiące.

Aby uzyskać mapę zasadniczą, na podstawie której tworzy się mapę geodezyjną, należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie materiałów do wydziału geodezji i kartografii w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Taką mapę zwykle można otrzymać od ręki. Niektóre miasta i gminy posiadają Systemy Informacji Przestrzennej dostępne online, z których można pobrać odpowiednie mapy. Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych jest płatne, a koszty oraz czas realizacji różnią się pomiędzy regionami i zależą od wielu czynników, m.in. od rodzaju i ukształtowania terenu, a także wielkości i stopnia skomplikowania planowanej inwestycji. Zwykle czas oczekiwania na wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych waha się od 4 do 6 tygodni, a jej koszt oscyluje między 500 a 1500 zł.

Mapa geodezyjna – do czego służy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *