Zasady planowania przestrzennego
fot. robnroll/bigstockphoto.com

Rada Ministrów ma przyjąć  w drugim kwartale 2019 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i kilku innych ustaw. Zapoczątkuje to wiele usprawnień, w szczególności w uzyskiwaniu danych geodezyjnych i kartograficznych.

CZGiK dziś

Obecnie w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym można uzyskać m.in. ortofotomapy, mapy tematyczne, mapy topograficzne, informacje o osnowach geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych, informacje z państwowego rejestru granic i jednostek podziału terytorialnego kraju, informacje z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych i Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, numeryczne dane wysokościowe, jak również obrazy lotnicze.

Aby otrzymać dostęp do tych danych, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej poprzez specjalnie przygotowany system teleinformatyczny. Powyższe informacje dość często stanowią dokumentację dowodową w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Są również wykorzystywane do opracowania projektów, a dzięki możliwości wglądu w zasoby geodezyjne organy administracyjne wykorzystują je do wykrywania przypadków samowoli budowlanych oraz do postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Co więcej, bezpłatny dostęp do zdjęć lotniczych będzie dużym udogodnieniem dla obywateli i organów administracji państwowej.

Jakie zmiany?

Zmiany mają dotyczyć możliwości darmowego udostępniania danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uproszczonej procedury pozyskiwania danych. Udostępnione zostanie również pobieranie map, a także innych danych online. To spora zmiana, bowiem obecnie można bezpłatnie skorzystać jedynie z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, państwowego rejestru granic, państwowego nazw geograficznych, a także numerycznego modelu terenu w siatce 100x100m oraz budynków 3D.

Wprowadzenie tak dużych zmian w polskich zasobach geodezyjnych i kartograficznych jest efektem m.in. ogólnoświatowego trendu do opracowywania ogólnodostępnych baz danych. Przykładem może być amerykański program “Open Government Initiative”, dzięki któremu bezpłatnie udostępniono już ponad 300 tysięcy różnych baz danych. Takimi rozwiązaniami może się pochwalić również Europa, m.in. Wielka Brytania, Niemcy oraz Holandia. A teraz do tego grona dołączy również Polska, szczególnie, że z analiz głównego geodety kraju wynika, iż pobierane opłaty nie generowały wysokich zysków, a udostępnianie danych wymagało prac administracyjnych, przez co tworzyło dodatkowe koszty.

Warto wspomnieć, że proces udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych zapoczątkowało stworzenie serwisu www.geoportal.gov.pl, na którym można znaleźć przede wszystkim informacje z GUS, GDDKiA, Państwowego Instytutu Geologicznego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, itp. Po jego rozbudowie będzie stanowił główne źródło informacji geodezyjnych i kartograficznych online.

Źródło: https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/dane-z-centralnego-zasobu-geodezyjnego
-beda-darmowe,2612386,4206

Już wkrótce darmowe dane z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *